‎ ‎

 • הסכמי מכר מקרקעין (דירות מגורים, חנויות ועסקים, מגרשים, משקים חקלאיים)
 • יצוג מוכרי ורוכשי דירות "יד שניה"
 • יצוג ברכישת דירה מקבלן "יד ראשונה"
 • העברת ורישום זכויות
 • דווח ויצוג מול רשויות מס שבח ורכישה
 • רישום הזכויות בלשכות רישום המקרקעין (טאבו)
 • טיפול במינהל מקרקעי ישראל ובמשרדי חברות משכנות כגון עמידר, חלמיש וכיו"ב
 • עסקאות מכר בתמורה וללא תמורה (מתנות), משכנתא, חכירה לדורות, זיקות הנאה
 • רישום בתים משותפים ויחוד דירות
 • טיפול מול בנקים למשכנתאות
 • הסכמי שכירות למגורים ולעסקים
 • בקשות לבית המשפט לענייני משפחה לאישור עסקאות מקרקעין עם קטין/חסוי
 • נאמנויות וכינוס נכסים
 • ניהול נכסי מקרקעין
 • יצוג בבתי המשפט בענייני מקרקעין
 • הסכמי פירוק שיתוף במקרקעין
 • תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין וכינוס נכסים
 • טיפול במשרדי ממשלה כגון רשם המשכונות ורשם החברות
 • היבטי מסוי שבח ורכישה
 • מס שבח-עריכת שומה עצמית
 • יצוג בהשגות בענייני מסוי מקרקעין
 • היטלי השבחה
 • היבטי מע"מ בנכסים מסחריים ועסקיים

בעת מכירת או רכישת נכס מקרקעין, טיפול משרדנו כולל:

ליווי הלקוח בכל שלבי העסקה, החל מבדיקה משפטית מקיפה של הזכויות, אופן ומקום רישומן (לשכת רישום המקרקעין, חברה משכנת, מינהל מקרקעי ישראל וכיו"ב) וכלה בהשלמת רישום הזכויות.

ביצוע בדיקה של היבטי המסוי - באיזה סוג פטור ממס שבח מקרקעין ניתן לעשות שימוש, אם בכלל, ובאיזה מהפטורים הזמינים עדיף להשתמש. באם צפוי מסוי - חישוב והערכה של מס השבח, יעוץ ללקוח בנושא המסוי, השפעת עתוי ביצוע העסקה, השפעת מכירת נכסים נוספים בעבר ובהווה וכיו"ב שיקולים.

בדיקת היבטי היטל השבחה נשוא העסקה הפוטנציאלית אצל הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

עריכת החוזה, ניהול מו"מ משפטי עם הצד שכנגד וליווי צמוד של הלקוח בכל שלבי העסקה מתחילתם ועד סופם.