‎ ‎

 • יצוג בבתי המשפט לענייני משפחה, ובבתי הדין הרבניים
 • היבטים של מירוץ סמכויות ובחירת הערכאה המתאימה
 • יצוג בתביעות להחזקת ילדים, משמורת ומשמורת משותפת, הסדרי ראיה, אפוטרופסות, בקשה למינוי אפוטרופוס
 • מזונות, מזונות ילדים, מזונות אשה, מזונות בגיר, תביעות להגדלת מזונות, תביעות להפחתת מזונות, סעדים זמניים וקבועים להבטחת תשלום מזונות
 • הוצאה לפועל של החלטות ושל פסקי דין למזונות, בקשות בטענת פרעתי בענייני מזונות
 • תביעות רכושיות בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני, פירוק שיתוף וחלוקת רכוש
 • בקשה למתן צו לשמירת זכויות על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, סעדים זמניים וקבועים
 • הלכת השיתוף וחזקת השיתוף בין בני זוג, ידועים בציבור, בקשה למתן צו למתן דוחו"ת ומסירת מידע, הסכמי ממון, הסכמי גירושין והסכמי חלוקת רכוש בין בני זוג, איזון משאבים
 • אישור נוטריוני של הסכמי ממון טרם נישואים
 • מתנות והענקות במשפחה, מקרקעין ומיטלטלין
 • היבטי אגרות ומיסוי
 • גירושין, תביעות לאכיפת גט ונקיטת סנקציות בגין סירוב למתן גט
 • אלימות במשפחה, צווי הגנה וצווי מניעה
 • תביעות להתרת נישואים
 • תביעות לאבהות
 • תביעות בענייני עזבון וירושה
 • יעוץ מקדים טרם עריכת צוואה
 • הבטי מסוי
 • עריכת צוואות
 • צוואות הדדיות
 • הגשת בקשות למתן צו ירושה ולמתן צו קיום צוואה
 • יצוג בהתנגדות לצו קיום צוואה/למתן צו ירושה
 • הסתלקויות מעזבון
 • הסכמי חלוקת עזבון בין יורשים
 • ניהול עזבונות
 • אישור נוטריוני של צוואות